منبع آب ۳٫۲ گالن سافت واتر ( soft water )در دستگاه های اسمز معکوس به دو منظور از منبع تحت فشار استفاده می شود:
الف) ذخیره آب تصفیه شده ب) تامین فشار آب خروجیاطلاعات بیشتر

منبع آب تانک پک ۳٫۲ گالندر دستگاه های اسمز معکوس به دو منظور از منبع تحت فشار استفاده می شود:
الف) ذخیره آب تصفیه شده ب) تامین فشار آب خروجیاطلاعات بیشتر

شیر برداشت فلکه ای بزرگشیر مصرف روی سینک آشپزخانه نصب شده و جهت برداشت آب تصفیه شده مورد استفاده قرار می گیرد.


اطلاعات بیشتر

شیر برداشت فلکه ای کوتاهشیر مصرف روی سینک آشپزخانه نصب شده و جهت برداشت آب تصفیه شده مورد استفاده قرار می گیرد.


اطلاعات بیشتر

شیر برداشت اهرمی الم کوتاهشیر مصرف روی سینک آشپزخانه نصب شده و جهت برداشت آب تصفیه شده مورد استفاده قرار می گیرد.


اطلاعات بیشتر

ترانس تبدیل ۲۲۰VAC به ۲۴VDCولتاژ مصرفی پمپ RO 24 DC می باشد. بنابراین برای تبدیل برق شهر که 220 ولت AC است ، نیاز به ترانسفورمر می باشد.


اطلاعات بیشتر

گیج فشار سنج روغنیگیج فشار سنج در سیستم های RO جهت سنجش میزان فشار آب خروجی از پمپ دستگاه تآبیه شده است.


اطلاعات بیشتر

شیر تنظیم TDS ( شیر میکس )از آنجا که در دستگاه های RO دقت تصفیه بالا بوده و ممکن است در برخی مناطق که سختی آب خیلی بالا نیست اما بدلیل وجود برخی ناخالصی ها که فقط توسط سیستم RO به راحتی قابل حذف و تصفیه است تمایل به استفاده از این دستگاه وجود دارد،


اطلاعات بیشتر

بست فاضلاب ( Drain Saddle )جهت سهولت در اتصال شلنگ خروجی فاضلاب به مجرای فاضلاب، از این بست استفاده می شود.


اطلاعات بیشتر

مقاومت درین ( Restrictor )این قطعه در واقع مجرای عبور فاضلاب را باریک می کند و به این ترتیب جریان فاضلاب محدود شده و آب به میزان کمتری وارد مجرای فاضلاب می شود.


اطلاعات بیشتر